၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃ ) ပျောက်ဆုံးလာရောက်လျှောက်ထားသည့်စာရင်း

0

Full article

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနများတွင် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်(ကမ-၃) ပျောက်ဆုံးသွားပါသဖြင့် မိတ္တူထုတ်ပေးပါရန် လာရောက်လျှောက်ထားသူများစာရင်းကို အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

မိမိ၏ မော်တော်ယာဉ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပြီး ကိုက်ညီမှုရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ကညနရုံးများတွင် သွားရောက်ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။

Author