၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလအထိစာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသောမော်တော်ယာဉ်စီးရေမှာ ၁.၁ သန်းကျော်ရှိလာ

0

Full article

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလအထိစာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသောမော်တော်ယာဉ်စီးရေမှာ ၁.၁ သန်းကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ပို့ဆောင်ရေနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သောစာရင်းများအရသိရသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလအထိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်စုစုပေါင်း ၁,၁၂၀,၈၀၀ စီးရှိနေပြီး ၎င်းတို့အနက် လူစီးမော်တော်ယာဉ် အစီးရေ ၅၈၀,၈၇၆ စီး၊ ခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ၅၄,၂၉၁ စီး၊ ဝန်ပေါ့ကုန်တင်ယာဉ် အစီးရေ ၃၃၁,၇၈၂ စီး ၊ ဝန်လေးကုန်တင်ယာဉ် ၅၁,၇၂၇ စီးနှင့် အခြားအမျိုးအစား မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ၁၀၂,၁၂၄ စီးတို့အသီးသီးရှိကြောင်းသိရသည်။ ထို့အပြင် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလအထိစာရင်းများအရ မှတ်ပုံတင်ထားသောမော်တော်ယာဉ်အစီးရေ စုစုပေါင်း ၅၄၀,၁၈၇ စီးရှိနေပြီး လူစီးမော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ၃၅,၉၆၉ စီး၊ ခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ် အစီးရေ ၄၀,၇၇၁ စီး၊ ဝန်ပေါ့ကုန်တင်ယာဉ် အစီးရေ ၉၉,၀၃၈ စီး၊ ဝန်လေးကုန်တင်ယာဉ် အစီးရေ ၁၃,၅၇၂ စီး၊ အခြားအမျိုးအစားမော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ၃၁,၈၃၇ စီးတို့အသီးသီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းပြီးလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ မှတ်ပုံတင်ထားသောမော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ဒုတိယအများဆုံးမှာ မန္တလေးတိုင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလအထိစာရင်းများအရ မန္တလေးတိုင်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော လူစီးမော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ၁၁၈,၄၉၀ စီး၊ ခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ် ၄,၂၃၈စီး၊ ဝန်ပေါ့ကုန်တင်ယာဉ် ၁၂၁,၄၆၆ စီး၊ ဝန်လေးကုန်တင်ယာဉ် ၁၅,၂၉၅ စီး၊ အခြားအမျိုးအစား ၃၅,၄၇၈ စီး၊ စုစုပေါင်း မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ ၂၉၄,၉၆၇ စီးရှိကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သောစာရင်းများအရသိရသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း၌ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ဌာနတွင် လာရောက်မှတ်ပုံတင်သောမော်တော်ယာဉ်စီးရေ ၇ စီးသာရှိခဲ့ပြီး ပြည်ပတင်သွင်းလူစီးမော်တော်ယာဉ် ၆ စီးနှင့်  ပြည်ပတင်သွင်း ဝန်ပေါ့ကုန်တင်ယာဉ် ၁ စီးတို့ဖြစ်ကြောင်း ကနဦးမှတ်ပုံတင်ဌာမှ ထုတ်ပြန်သောစာရင်းအရသိရသည်။

Author