၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် သတ်မှတ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်

0

Full article

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် သတ်မှတ်ခြင်းကို မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ အမိန့်ကြော်ငြာစာကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်အား လူစီးမော်တော်ယာဉ်များအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ၊ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ (ကုန်တင်ယာဉ်/ ခရီးသည်တင်ယာဉ်) များအတွက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ၊ မီးသတ်ယာဉ်နှင့် လူနာတင်ယာဉ်များအတွက်၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ၊ လုပ်ငန်းသုံးယန္တယားများအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ ဟု သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း ကြေညာချက်အရသိရသည်။ လူစီးယာဉ်များ၊ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ (ကုန်တင်ယာဉ်/ ခရီးသည်တင်ယာဉ်) နှင့် မီးသတ်ယာဉ်များ/ လူနာတင်ယာဉ်များ တင်သွင်းရာတွင် လက်ဝဲမောင်း (လက်ဝဲစတီယာရင်) ကိုသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး မီးသတ်ယာဉ်များ၊ လူနာတင်ယာဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများသို့ လှူဒန်းခြင်းဖြစ်ပါက ၂၀၀၇ ခုနှစ်မော်ဒယ်အထိ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ဝဲမောင်း (လက်ဝဲစတီယာရင်) အပြင် လက်ယာမောင်း( လက်ယာစတီယာရင်) ကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

အများပြည်သူသုံးလမ်းများပေါ်တွင်မောင်းနှင်အသုံးပြုခြင်းမရှိသည့် လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများအား လွန်ခဲ့သော (၁၅) နှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်သည့်ယာဉ်များကို တင်သွင်းခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

Author