သက်တမ်း နှစ် ၂ဝ ပြည့်ပြီးကားများ ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းအဖြစ် မအပ်နှံပါက အခွန်နှုန်းထား ကောက်ခံမည်

0

Full article

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းတြင္႐ွိေနေသာ သက္တမ္းႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ၿပီးသား ၁၉၉၈ မိုဒယ္ေအာက္ကားမာ်း ယာဥ္ေဟာင္း အျဖစ္မအပ္ႏွံပါက အခြန္ႏႈန္းထား ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC စနစ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးထံက သိရသည္။ရန္ကုန္လိုင္စင္အတြက္ Yangon Vehicle Quota Certificate (YVQC) စနစ္ကို ဧၿပီလတြင္စတင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္တြင္႐ွိေနေသာ နယ္လိုင္စင္ကားမာ်းႏွင့္ သက္တမ္း ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ၿပီးကားမာ်းကို ေမာင္ႏွင္အသျုံးပဳ မည္ဆိုလွ်င္ အခြန္ႏႈန္းထားမာ်း ပိုမေိုကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

" ရန္ကုန္လိုင္စင္ကို ခြဲတန္းလတ္မွတ္စနစ္နဲ႔ ေရာင္းတဲ့အခါမွာ ရန္ကုန္မွာ႐ွိေနတဲ့ နယ္လိုင္စင္ ကေားတြေရာ၊ သက္တမ္း ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ၿပီးကေားတြကေိုရာ အခြန္ေကာက္တောတြလုပ္သြားမွာပါ။ ဒါကလည္း အစတည္းက လွာ်ထားၿပီး သျားဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ကို အဆင့္ဆင့္ တင္ျပၿပီးမွ လုပ္ရမွာပါ။ " ဟု ရန္ကုန္လိုင္စင္ YVQC စနစ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန သတ္မွတ္ခ်က္မာ်းအရ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း အပ္ႏွံမႈစီမံခ်က္မွာ ကေားဟာင္းတစ္စီးအပ္ႏွံၿပီး ကားသစ္တစ္စီးအစားထိုးတင္သြင္းရန္ စလစ္ထုတ္ေပေးနရာ သက္တမ္းႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ၿပျီးဖစ္ေသာ္လည္း ပိုင္႐ွင္သေဘာဆႏၵအရ ကေားဟာင္းအျဖစ္လောရာက္အပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားသလို မအပ္ႏွံပါကလည္း ရ႐ွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
Regulation

Author