ယနေ့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ကားတင်သွင်းသူများသိရှိစေရန် စာကပ်ထား

0

Full article

သွင်းကုန်လိုင်စင်ဖော်ပြချက်၊သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အမျိူ းအစား နှင့် မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း ကွဲလွဲတာကို Type လွဲ အဖြစ် 1/2 AV ဒဏ်ကြေး သတ်မှတ်မည်

Author