မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအားပြန်လည်ပြင်ဆင်သွားရန် MAMDA (Myanmar Automobile Manufacturers And Distributors Association) အဖွဲ့မှတင်ပြထား

0

Full article

မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေတွင် ဖော်ပြပေးထားခဲ့သည့် ပြဌာန်းချက် အချို့ကို ပြင်ဆင်ရန်အတွက် မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တင်ပြထားရှိကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အခန်း ၆ မှာပါဝင်သည့် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းအချက်များ အခန်း ၁၃ တွင် ပါဝင်သည့် လက်ယာကပ်မောင်းစနစ်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ဘယ်မောင်းယာဉ်များတွင်သွင်းရန် အချက်ကို အချိန်ကာလ တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးရန်တင်ပြတောင်းဆိုထားကြောင်းသိရသည်။

မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ တရားဝင်အတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် နည်းဥပဒေထွက်ရှိရန်မှာလည်းကြားမြင့်နေပြီဖြစ်ရာ ယခုအခါမော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးလျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ခေတ်သစ်

Author