အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ်ရယူရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ

0

Full article

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ် (International Driving permit) ရယူရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များမှာ -
(၁) သက်တမ်းရှိ ပြည်တွင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
(၂) သက်တမ်းရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ (လျှောက်ထားသူသည် နိုင်ငံခြားသို့ရောက်ရှိနေပါက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်) ။
(၃) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မိတ္တူ
(၄) လျှောက်ထားသူ၏ Passport အရွယ်ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ
(၅) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ်အတွက်ကျသင့်ငွေ၊ မြန်မာကျပ်ငွေ (၁၅၀,၀၀၀) ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားရမည့် နေရာကတော့
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးချုပ် (နေပြည်တော် - ဖုန်း - ၀၆၇-၄၀၅၀၉၉ ) သို့လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရုံးချုပ်၊ လိုင်စင်ဌာန ဖုန်း ၀၆၇ - ၄၀၅၄၁၆ သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ် (International Driving permit) သက်တမ်းမှာ (၁) နှစ်ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှ မြန်မာနိုင်ငံယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့ကူးပြောင်းလိုပါက -
(၁) သက်တမ်းရှိနိုင်ငံခြားယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ
(၂) သက်တမ်းရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ဗီဇာမူရင်းနှင့် မိတ္တူ
(၃) ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ
(၄) နိုင်ငံခြားသား၏ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှထုတ်ပေးထားသည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်
(၅) သက်တမ်း (၅) နှစ်အတွက် လိုင်စင်ခ မြန်မာကျပ်ငွေ ( ၁၅၀,၀၀၀/ ကျပ်) ၊ စစ်ဆေးခ တစ်ကြိမ်လျှင် (၁၅,၀၀၀/-) ကျပ်
(၆) နိုင်ငံခြားသား ၏ လိုင်စင်တွင်ဖော်ပြချက်များမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ မဟုတ်ပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာ/ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုချက်၊ တာဝန်ရှိသူ၏ ထောက်ခံချက် ပါရှိရမည်။
(၇) အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်း ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါသန်စွမ်းမှုစစ်ဆေးခြင်း
(၈) စာတွေ့စစ်ဆေးခြင်း( စိတ်အခြေအနေ/ အရက်သောက်တတ်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊ ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းရေးဖြေစစ်ဆေးခြင်း)
(၉) လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်း ( ဝန်ပေါ့မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ပတ်မောင်းနှင့် ဆိုက်ကပ်စစ်ဆေးခြင်း)
(၁၀) စစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ပြီးစီးပါက သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံကြေးပေးဆောင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထား
မှတ်ချက်။       ။  နိုင်ငံခြားသံတမန်များ၊ UN အဖွဲ့အစည်းဝန်ထမ်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းနှင်ခွင့်လက်မှတ် (International Driving Permit) ကိုင်ဆောင်ထားသူများ စာတွေ့လက်တွေ့စစ်ဆေးခြင်းကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည်။

သံရုံးများမှ သံတမန်များနှင့် သံတမန်အခွင့်အရေးရသူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လျှောက်ထားလိုပါက-
(၁) သက်ဆိုင်ရာသံရုံးမှလျှောက်လွှာ
(၂) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ( သို့) သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာနမှထောက်ခံချက်
(၃) သံတမန် passport မိတ္တူ
(၄) သံတမန်စိစစ်ရေးကတ် မိတ္တူ
(၅) သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှလိုင်စင်မိတ္တူ
(၆) ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ   တို့လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံနိုင်ငံများကြား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် “အာဆီယံနိုင်ငံများမှထုတ်ပေးသည့် ပြည်တွင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များအားအပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုရေး သဘောတူစာချုပ် (Agreement on the mutual recognition of Domestic Driving Licences issued by Asean Countries)” အရ အာဆီယံနိုင်ငံများသို့သွားရောက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ် များသည် ပြည်တွင်းမှထုတ်ပေးသည့် Chip ပါသော smart card ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်၍မောင်းနှင်နိုင်သည်။

Author