61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Yutong 5 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

6

Engine Power Icon
5200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574260
Mileage Icon
470000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9N/MDY
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
5200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550145
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
5200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550141
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
5200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550138
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
245.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
5200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550131
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
245.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး