61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Volvo 5 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
16800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#568807
Mileage Icon
900000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
380.0
သိန္း
380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
16800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#568805
Mileage Icon
900000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
380.0
သိန္း
380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
12400cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#566826
Mileage Icon
400000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
380.0
သိန္း
380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
12400cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550715
Mileage Icon
400000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
365.0
သိန္း
365
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
12400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550181
Mileage Icon
400000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
365.0
သိန္း
365
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး