61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Volkswagen 97 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

14

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
35000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sa ti
Mileage Icon
46000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
325.0
သိန္း
325
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2M/****(MDY)
Mileage Icon
71000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
MDY 1N-6***
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (နယ္လိုင္စင္)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (BGO)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (MDY)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Last Number (MDY License)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
287.0
သိန္း
287
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati( YGN)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
187.0
သိန္း
187
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App