61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Toyota 4715 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M/****
Mileage Icon
81000
Engine Power Icon
4300cc
Transmission Icon
Auto
338.0
သိန္း
338
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2N/****
Mileage Icon
67000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
148.0
သိန္း
148
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
85000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
153.0
သိန္း
153
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (YGN)
Mileage Icon
91000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
580.0
သိန္း
580
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
76000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
245.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (MDY)
Mileage Icon
24000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
360.0
သိန္း
360
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (YGN)
Mileage Icon
91000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YARYI
Mileage Icon
51000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YARYI
Mileage Icon
26000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
198.0
သိန္း
198
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3J/****
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
221.0
သိန္း
221
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App