8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Toyota Vitz 7 စီး Bago Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

6

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#573805
Mileage Icon
94235 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4N
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#571570
Mileage Icon
56000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2N/ 0000
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#561727
Mileage Icon
87156 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
N
153.0
သိန္း
153
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#560625
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 5L-****
127.0
သိန္း
127
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#558179
Mileage Icon
128000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7D/****(YGN)
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

2

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#555725
Mileage Icon
85143 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
N
153.0
သိန္း
153
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#546117
Mileage Icon
79268 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4N
149.0
သိန္း
149
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး