2f8be34521e33545a2cc1dace80f7a0f9321e5b5

Magway Division

Toyota 5 စီး Magway Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

5

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Magway Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 1D-****
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Magway Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
YGN 7C-****
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Magway Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
220000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
8K-3945
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Magway Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
81000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4K-1094
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Magway Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7J/7×××
300.0
သိန္း
300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး