2f8be34521e33545a2cc1dace80f7a0f9321e5b5

Magway Division

Toyota 7 စီး Magway Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Magway Division
Lot Number:
#548231
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MGY 6M-****
253.0
သိန္း
253
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Magway Division
Lot Number:
#544390
Mileage Icon
57000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 4K-****
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Magway Division
Lot Number:
#540660
Mileage Icon
125000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1H-9693
325.0
သိန္း
325
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Magway Division
Lot Number:
#540550
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4M/----
360.0
သိန္း
360
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Magway Division
Lot Number:
#536499
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 1D-****
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Magway Division
Lot Number:
#526619
Mileage Icon
180000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1H/**** (MDY)
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Magway Division
Lot Number:
#523243
Mileage Icon
130000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1K/****(YGN)
273.0
သိန္း
273
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App