2f8be34521e33545a2cc1dace80f7a0f9321e5b5

Magway Division

Toyota 8 စီး Magway တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

6

Year Icon
2001
State Icon
Magway Division
Licence Icon
1H/**** (MDY)
Mileage Icon
180000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2004
State Icon
Magway Division
Licence Icon
1K/****(YGN)
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
273.0
သိန္း
273
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2008
State Icon
Magway Division
Licence Icon
YGN 2F-9221
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2007
State Icon
Magway Division
Licence Icon
9D/****(YGN)
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2005
State Icon
Magway Division
Licence Icon
6I/6880
Mileage Icon
82000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
290.0
သိန္း
290
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2008
State Icon
Magway Division
Licence Icon
9F/****
Mileage Icon
160000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
1995
State Icon
Magway Division
Licence Icon
4D-****
Mileage Icon
250000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2002
State Icon
Magway Division
Licence Icon
7C/1***MDY
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
137.0
သိန္း
137
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App