5d2d681780ec737b5e96d050dd8e27d2069d811a

LiteAce

Toyota LiteAce 65 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

8

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#575486
Mileage Icon
56000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 1P-****
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575343
Mileage Icon
95000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 1H-****
128.0
သိန္း
128
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574898
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9F
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

0

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Sagaing Division
Lot Number:
#574709
Mileage Icon
28000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5L
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574529
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9N/*******(BGO)
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

13

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574357
Mileage Icon
91000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573941
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7F/****(YGN)
139.0
သိန္း
139
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

0

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573842
Mileage Icon
110000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7G-9000+
144.0
သိန္း
144
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573598
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati (BGO)
158.0
သိန္း
158
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573595
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati (BGO)
153.0
သိန္း
153
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး