5d2d681780ec737b5e96d050dd8e27d2069d811a

LiteAce

Toyota LiteAce 66 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

6

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M
Mileage Icon
170000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Manual
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2005
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 6K-****(Personal)
Mileage Icon
69000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Manual
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2005
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 2M-****
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M/****
Mileage Icon
140000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6M/****
Mileage Icon
170000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
1995
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
8C/1035
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
55.0
သိန္း
55
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1N/****(BGO)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9K/45**
Mileage Icon
109000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App