2e7bcc2c5e9228885e6dd4a08d51dd9b3f0daffd

Ipsum

Toyota Ipsum 47 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2001
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5F
Mileage Icon
85000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2003
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 6M-8507
Mileage Icon
90935
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
290.0
သိန္း
290
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2001
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6E/****(YGN)
Mileage Icon
140000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
193.0
သိန္း
193
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2002
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 5E-****
Mileage Icon
88000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2001
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 6E-****
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
193.0
သိန္း
193
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2E/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2002
State Icon
Bago Division
Licence Icon
6I/****(YGN)
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
215.0
သိန္း
215
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6I/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
215.0
သိန္း
215
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9D/****(YGN)
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
187.0
သိန္း
187
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 9D-****
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
187.0
သိန္း
187
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App