Toyota Hilux Vigo Champ

Toyota Hilux Vigo Champ 38 စီး Myanmar တွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။

%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 75 - 80k Km
Licence Icon MDY/1M-2*** (အနက်)
353.0
သိန်း
353
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ye Naing
Ye Naing
Lot Number
#662064

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Auto
Mileage Icon 60 - 65k Km
Licence Icon MDY/4H-5*** (အနက်)
375.0
သိန်း
375
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Kyaw Kyaw Naing
Kyaw Kyaw Naing
Lot Number
#721680

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 3000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 90 - 95k Km
Licence Icon MDY/1J-9*** (အနက်)
500.0
သိန်း
500
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Kyaw Kyaw Naing
Kyaw Kyaw Naing
Lot Number
#721671

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 40 - 45k Km
Licence Icon MDY/4K-8*** (အနက်)
275.0
သိန်း
275
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
NNW Car Showroom
NNW Car Showroom
Lot Number
#721332

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 3000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 60 - 65k Km
Licence Icon SHN/2G-8*** (အနက်)
345.0
သိန်း
345
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
SUPER CAR 1 SERVICE CO.,LTD
Lot Number
#719940

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 90 - 95k Km
Licence Icon YGN/5K-8*** (အနက်)
300.0
သိန်း
300
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Lay
Ko Lay
Lot Number
#719335

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 3000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 175 - 180k Km
Licence Icon BGO/6M-3*** (အနက်)
330.0
သိန်း
330
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Lay
Ko Lay
Lot Number
#716927

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Auto
Mileage Icon 65 - 70k Km
Licence Icon MDY/5M-2*** (အနက်)
355.0
သိန်း
355
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
SUPER CAR 1 SERVICE CO.,LTD
Lot Number
#716534

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 15 - 20k Km
Licence Icon MDY/5M-3*** (အနက်)
315.0
သိန်း
315
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Lwin Family Car Sales Center
Lwin Family Car Sales Center
Lot Number
#713361

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 3000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Auto
Mileage Icon 85 - 90k Km
Licence Icon YGN/3H-7*** (အနက်)
300.0
သိန်း
300
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Lay
Ko Lay
Lot Number
#715087

With Inspection Report
With Inspection Report by