Cf06282b8685d20fa5c76d985a1887615ac2d924

Toyota Hilux Vigo Champ

Toyota Hilux Vigo Champ 84 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premiumassist Premium Car

15

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
55 - 60k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9G-****(YGN, အနက္)
370.0
သိန္း
370
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Car

14

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
75 - 80k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
1M-****(MDY, အနက္)
355.0
သိန္း
355
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
30 - 35k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
370.0
သိန္း
370
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
30 - 35k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
7P-****(MDY, အနက္)
345.0
သိန္း
345
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

8

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
10 - 15k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9P-****(BGO, အနက္)
360.0
သိန္း
360
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

8

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
10 - 15k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
370.0
သိန္း
370
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Dealer Car

15

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
45 - 50k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
5N-****(MDY, အနက္)
360.0
သိန္း
360
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Dealer Car

14

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
80 - 85k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
3G-****(YGN, အနက္)
350.0
သိန္း
350
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Dealer Car

11

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
30 - 35k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
370.0
သိန္း
370
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

6

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
6J-****(SHN, အနက္)
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး