Toyota Hilux Vigo Champ

Toyota Hilux Vigo Champ 28 စီး Myanmar တွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။

%
Engine Power Icon 3000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 90 - 95k Km
Licence Icon MDY/4H-4*** (အနက်)
330.0
သိန်း
330
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Kyaw Kyaw Naing
Lot Number
#728311

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 3000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 100 - 105k Km
Licence Icon YGN/7J-1*** (အနက်)
335.0
သိန်း
335
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Win Naing
Lot Number
#726715

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 100 - 105k Km
Licence Icon MDY/5M-1*** (အနက်)
320.0
သိန်း
320
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Win Naing
Lot Number
#729463

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Auto
Mileage Icon 100 - 105k Km
Licence Icon MDY/3P-6*** (အနက်)
335.0
သိန်း
335
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Win Naing
Lot Number
#729464

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 60 - 65k Km
Licence Icon MDY/5K-1*** (အနက်)
335.0
သိန်း
335
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Lwin Family Car Sales Center
Lwin Family Car Sales Center
Lot Number
#725608

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 3000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 50 - 55k Km
Licence Icon MDY/9J-8*** (အနက်)
375.0
သိန်း
375
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Lwin Family Car Sales Center
Lwin Family Car Sales Center
Lot Number
#727106

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Auto
Mileage Icon 30 - 35k Km
Licence Icon MDY/7P-3*** (အနက်)
400.0
သိန်း
400
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Win Naing
Ko Win Naing
Lot Number
#726692

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 70 - 75k Km
Licence Icon MDY/6L-9*** (အနက်)
275.0
သိန်း
275
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Win Naing
Ko Win Naing
Lot Number
#726700

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 3000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 90 - 95k Km
Licence Icon MDY/1J-9*** (အနက်)
500.0
သိန်း
500
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Kyaw Kyaw Naing
Kyaw Kyaw Naing
Lot Number
#721671

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 30 - 35k Km
Licence Icon MDY/1J-8*** (အနက်)
309.0
သိန်း
309
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Lwin Family Car Center 1
Lwin Family Car Center 1
Lot Number
#730683

With Inspection Report
Certfied by