Toyota Hilux Vigo Champ

Toyota Hilux Vigo Champ 48 စီး Myanmar တွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။

%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 75 - 80k Km
Licence Icon MDY/1M-2*** (အနက်)
353.0
သိန်း
353
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ye Naing
Ye Naing
Lot Number
#662064

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 3000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 100 - 105k Km
Licence Icon YGN/7J-1*** (အနက်)
345.0
သိန်း
345
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Win Naing
Ko Win Naing
Lot Number
#726715

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 70 - 75k Km
Licence Icon MDY/6L-9*** (အနက်)
275.0
သိန်း
275
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Win Naing
Ko Win Naing
Lot Number
#726700

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Auto
Mileage Icon 30 - 35k Km
Licence Icon MDY/7P-3*** (အနက်)
380.0
သိန်း
380
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Win Naing
Ko Win Naing
Lot Number
#726692

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 60 - 65k Km
Licence Icon MDY/5K-1*** (အနက်)
335.0
သိန်း
335
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Lwin Family Car Sales Center
Lot Number
#725608

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 3000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 70 - 75k Km
Licence Icon YGN/9J-8*** (အနက်)
385.0
သိန်း
385
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Lwin Family Car Sales Center
Lot Number
#724603

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 40 - 45k Km
Licence Icon MDY/4K-8*** (အနက်)
270.0
သိန်း
270
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
NNW Car Showroom
Lot Number
#725258

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Auto
Mileage Icon 30 - 35k Km
Licence Icon MDY/7P-3*** (အနက်)
385.0
သိန်း
385
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Win Naing
Ko Win Naing
Lot Number
#723054

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 2500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 30 - 35k Km
Licence Icon MDY/6L-5*** (အနက်)
275.0
သိန်း
275
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Win Naing
Ko Win Naing
Lot Number
#723055

With Inspection Report
Certfied by
%
Engine Power Icon 3000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 40 - 45k Km
Licence Icon YGN/7J-1*** (အနက်)
345.0
သိန်း
345
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Win Naing
Ko Win Naing
Lot Number
#723056

With Inspection Report
Certfied by