4fc6eb6cdf13d39acba3a16db2aba521a3ef7f00

Belta

Toyota Belta 274 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

13

Year Icon
2010
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
51000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati(regional)
Mileage Icon
58000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sait (နယ္လိုင္စင္)
Mileage Icon
63000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
55000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7K/****
Mileage Icon
27000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
192.0
သိန္း
192
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
55000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9F/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5D/****(YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
147.0
သိန္း
147
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App