4df109c451c98fe14891dbd8366b3b1227777f4f

bB

Toyota bB 24 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
7M/xxxx (MDY License)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
139.0
သိန္း
139
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
5M/****(MDY)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
5M - 9869
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4D/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
124.0
သိန္း
124
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
7M/xxxx (MDY License)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
139.0
သိန္း
139
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4M/4...(BGO)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1K/ ( YGN )
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
147.0
သိန္း
147
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5H/****(YGN)
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
128.0
သိန္း
128
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App