1cb3347f46a0f9663c0c60e257e9847a27ea886c

Toyota Allion

Toyota Allion 62 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premiumassist

6

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3J-****(YGN, အနက္)
325.0
သိန္း
325
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

6

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6H-****(YGN, အနက္)
283.0
သိန္း
283
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Dealer Car

11

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
130 - 135k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2H-****(YGN, အနက္)
258.0
သိန္း
258
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Dealer Car

13

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
70 - 75k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
450.0
သိန္း
450
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Dealer Car

11

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
70 - 75k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Dealer Car

14

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
50 - 55k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
460.0
သိန္း
460
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

8

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
80 - 85k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(YGN, အနက္)
289.0
သိန္း
289
သိန္း
စလစ္တန္ဖုိးမပါ
Top spot icon Premiumassist Premium Dealer Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
35 - 40k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(YGN, အနက္)
450.0
သိန္း
450
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

14

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
45 - 50k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(YGN, အနက္)
470.0
သိန္း
470
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

14

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
60 - 65k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(YGN, အနက္)
420.0
သိန္း
420
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး