61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Suzuki 470 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576592
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576204
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575569
Mileage Icon
3000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6N/(YGN)
260.0
သိန္း
260
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576526
Mileage Icon
61000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 6D
122.0
သိန္း
122
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576507
Mileage Icon
124037 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1P - 72** (BAGO COMPANY LICENCE)
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576463
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5L-9307
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576375
Mileage Icon
65000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 1P-****
83.0
သိန္း
83
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576336
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(BGO)
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576274
Mileage Icon
65000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
BGO 7N-****
84.0
သိန္း
84
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576262
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 1P-****
83.0
သိန္း
83
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး