61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Suzuki 416 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
76000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YARYI
Mileage Icon
61015
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
66.0
သိန္း
66
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
148.0
သိန္း
148
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
25000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
51000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

11

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M/(MDY)
Mileage Icon
57000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
85.0
သိန္း
85
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9M/(MDY)
Mileage Icon
77000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
85.0
သိန္း
85
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (MDY)
Mileage Icon
48000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

11

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi(sati)
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
169.0
သိန္း
169
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App