2f8be34521e33545a2cc1dace80f7a0f9321e5b5

Magway Division

Suzuki 4 စီး Magway Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

6

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Magway Division
Lot Number:
#572019
Mileage Icon
95000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 9I-****
75.0
သိန္း
75
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Magway Division
Lot Number:
#572014
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 4E-****
118.0
သိန္း
118
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Magway Division
Lot Number:
#571997
Mileage Icon
95000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 4K-****
78.0
သိန္း
78
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Magway Division
Lot Number:
#558850
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 9K-****
72.0
သိန္း
72
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး