61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Subaru 89 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575544
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati (နယ္)
182.0
သိန္း
182
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576553
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1I/****(YGN)
72.0
သိန္း
72
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576425
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1P/****(MDY)
72.0
သိန္း
72
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576098
Mileage Icon
75000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 7M-****
68.0
သိန္း
68
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575634
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 3G-****
66.0
သိန္း
66
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575125
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3I
77.0
သိန္း
77
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575088
Mileage Icon
10000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
105.0
သိန္း
105
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574732
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati / (BGO)
73.0
သိန္း
73
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574708
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
စတိ
73.0
သိန္း
73
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574629
Mileage Icon
86000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1P-22**
88.0
သိန္း
88
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး