61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Subaru 51 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Dealer Car

12

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6F/*****(YGN)
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
78.0
သိန္း
78
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2I/****(YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
76.0
သိန္း
76
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4H/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
63.0
သိန္း
63
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(Mdy)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
63.0
သိန္း
63
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2N/35..
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
70.0
သိန္း
70
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1N/2105
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
67.0
သိန္း
67
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
MDY 7M-****
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
63.0
သိန္း
63
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(BGO)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
58.0
သိန္း
58
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2013
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati, kyo point
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
93.0
သိန္း
93
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6F/(YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
65.0
သိန္း
65
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App