61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Subaru 44 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

7

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547765
Mileage Icon
30000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
temp
94.0
သိန္း
94
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548658
Mileage Icon
130000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
စတိ
77.0
သိန္း
77
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548572
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4J/----
188.0
သိန္း
188
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547993
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2M/****(MDY)
66.0
သိန္း
66
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547756
Mileage Icon
95000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2K
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547290
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4I/****(YGN)
66.0
သိန္း
66
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

13

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546930
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati(BGO)
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

13

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546342
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7N/****(BGO)
76.0
သိန္း
76
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#545778
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati (နယ္လိုင္စင္)
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#543886
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
စတိ
76.0
သိန္း
76
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App