8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Subaru 4 စီး Bago Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

5

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
130000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 3I-****(YGN, အနက္)
60.0
သိန္း
60
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3I/****(YGN)(YGN, အနက္)
60.0
သိန္း
60
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4M/6190
80.0
သိန္း
80
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

0

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4M/6190
80.0
သိန္း
80
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး