61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Scania 9 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

6

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
11705cc
Transmission Icon
Manual
475.0
သိန္း
475
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
900000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
400000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Auto
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
500000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Auto
380.0
သိန္း
380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
400000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Auto
380.0
သိန္း
380
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
11705cc
Transmission Icon
Manual
448.0
သိန္း
448
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
450.0
သိန္း
450
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
450.0
သိန္း
450
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
14400cc
Transmission Icon
Auto
430.0
သိန္း
430
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App