61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Scania 13 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
12000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546280
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
1N/7173(YGN)
350.0
သိန္း
350
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
12000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546276
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
1N/7147(YGN)
350.0
သိန္း
350
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
12742cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#539934
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
1N/7305(YGN)
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
12000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#539929
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
11700cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#539886
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
10308cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#539842
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
1N/7928(YGN)
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
12000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#539629
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
11705cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#529690
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
475.0
သိန္း
475
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#527075
Mileage Icon
900000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#527056
Mileage Icon
400000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
400.0
သိန္း
400
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App