61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Renault 3 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

8

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574610
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2J/**** (YGN)
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

14

Engine Power Icon
1400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#551210
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
12400cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550718
Mileage Icon
400000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး