61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Nissan 681 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548920
Mileage Icon
99000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
360.0
သိန္း
360
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548836
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
249.0
သိန္း
249
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548807
Mileage Icon
40000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati (MDY)
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548747
Mileage Icon
88000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati/(YGN)
470.0
သိန္း
470
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548370
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
245.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548349
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati/(YGN)
265.0
သိန္း
265
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548003
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati (BGO)
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547961
Mileage Icon
30000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
yaryi(sati)MDY
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547960
Mileage Icon
20000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
yaryi(sati)MDY
177.0
သိန္း
177
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547958
Mileage Icon
40000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
yaryi(BGO)
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App