61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Nissan 711 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

0

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
temp
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
295.0
သိန္း
295
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

11

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi(sati)
Mileage Icon
45000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
289.0
သိန္း
289
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi(sati)
Mileage Icon
12000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
199.0
သိန္း
199
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati(BGO)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M - 88** (MANDALAY COMPANY LICENCE)
Mileage Icon
87663
Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
65.0
သိန္း
65
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6E-****
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

11

Year Icon
2001
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
8J/5816
Mileage Icon
300000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
511.0
သိန္း
511
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2E
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App