61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Nissan 914 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
75 - 80k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6N-****(BGO, အနက္)
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
70 - 75k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5G-****(YGN, အနက္)
188.0
သိန္း
188
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
130 - 135k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9I-****(YGN, အနက္)
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
125 - 130k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4P-****(MDY, အနက္)
95.0
သိန္း
95
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4P-****(MDY, အနက္)
108.0
သိန္း
108
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
40 - 45k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
785.0
သိန္း
785
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
40 - 45k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
775.0
သိန္း
775
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
40 - 45k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
795.0
သိန္း
795
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

11

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
105 - 110k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
338.0
သိန္း
338
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
145 - 150k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
3P-****
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး