D493868f71d44eb5a77f7d4076de363898456ab9

Shan State

Nissan UD Truck 1 စီး Shan State တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
6925cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Shan State
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
600000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
4L/****
340.0
သိန္း
340
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး