155451b569a67f4f9dad8b930f8403f85919eee8

UD Truck

Nissan UD Truck 40 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547263
Mileage Icon
740000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
temp
520.0
သိန္း
520
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
16991cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548330
Mileage Icon
600000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
800.0
သိန္း
800
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548303
Mileage Icon
600000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
620.0
သိန္း
620
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
17990cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547761
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
1N/****(YGN)
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547655
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
540.0
သိန္း
540
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546409
Mileage Icon
500000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
950.0
သိန္း
950
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546407
Mileage Icon
400000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
950.0
သိန္း
950
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546388
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
570.0
သိန္း
570
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546383
Mileage Icon
400000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
570.0
သိန္း
570
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546381
Mileage Icon
400000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
570.0
သိန္း
570
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App