155451b569a67f4f9dad8b930f8403f85919eee8

UD Truck

Nissan UD Truck 38 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#572076
Mileage Icon
700000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9K/7824(YGN)
450.0
သိန္း
450
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
12503cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Magway Division
Lot Number:
#572070
Mileage Icon
800000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
8J/3356(YGN)
300.0
သိန္း
300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#570904
Mileage Icon
314190 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
ႀကိဳပိြဳင္႕
365.0
သိန္း
365
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

7

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#568883
Mileage Icon
450000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Yar yi
620.0
သိန္း
620
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

9

Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#567107
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati(YGN)
297.0
သိန္း
297
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#565626
Mileage Icon
600000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
6D/4558
330.0
သိန္း
330
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#565219
Mileage Icon
505000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9C/1670(YGN)
340.0
သိန္း
340
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#563671
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
5L/2065(BGO)
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#563661
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
5L/2090(BGO)
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
12880cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#561908
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M-4**6
540.0
သိန္း
540
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး