8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Nissan 5 စီး Bago Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

2

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#546423
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6j
73.0
သိန္း
73
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#545570
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3F/****(YGN)
85.0
သိန္း
85
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#538154
Mileage Icon
180000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7G/****(YGN)
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
7680cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#537498
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
4M-4482
350.0
သိန္း
350
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#523025
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3G/****(YGN)
113.0
သိန္း
113
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App