8bef0676d0385f1e6af65d87c0b11c225f65de14

Bago Division

Nissan 4 စီး Bago Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#574946
Mileage Icon
900000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
BGO-2M
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#564619
Mileage Icon
93000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1D-@@@@
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#555728
Mileage Icon
75000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4N/2327
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

2

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Bago Division
Lot Number:
#546423
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6j
73.0
သိန္း
73
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး