Nissan Diesel (UD Trucks)

Nissan Diesel (UD Trucks) 5 စီး Myanmar တွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။

Nissan Diesel (UD Trucks) UD 2007

Engine Power Icon 6400 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 100 - 105k Km
Licence Icon SATI
500.0
သိန်း
500
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Golden Chance Services CO.,LTD
Golden Chance Services CO.,LTD
Lot Number
#703687

With Inspection Report
With Inspection Report by

Nissan Diesel (UD Trucks) Condor 2003

Engine Power Icon 6000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Shan State
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 300k Km - Above
Licence Icon SHN/5I-2*** (အနီ)
250.0
သိန်း
250
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Han Tun Zaw
Han Tun Zaw
Lot Number
#702903

With Inspection Report
With Inspection Report by

Nissan Diesel (UD Trucks) Condor 2007

Engine Power Icon 7680 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 150 - 155k Km
Licence Icon BGO/3P-9*** (အနီ)
450.0
သိန်း
450
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Moe Myint Moh Kyaw Autos Co., Ltd.
Moe Myint Moh Kyaw Autos Co., Ltd.
Lot Number
#702004

With Inspection Report
With Inspection Report by

Nissan Diesel (UD Trucks) 12 Wheel 2006

Engine Power Icon 13070 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 300k Km - Above
Licence Icon BGO/3P-9*** (အနီ)
710.0
သိန်း
710
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Moe Myint Moh Kyaw Autos Co., Ltd.
Moe Myint Moh Kyaw Autos Co., Ltd.
Lot Number
#701982

With Inspection Report
With Inspection Report by

Nissan Diesel (UD Trucks) 12 Wheel 2006

Engine Power Icon 13070 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Bago Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 300k Km - Above
Licence Icon BGO/6L-6*** (အနီ)
675.0
သိန်း
675
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Moe Myint Moh Kyaw Autos Co., Ltd.
Moe Myint Moh Kyaw Autos Co., Ltd.
Lot Number
#701977

With Inspection Report
With Inspection Report by