2c3e5c89296067aaad626be63b227d1be75a0c81

Nissan Diesel (UD Trucks)

Nissan Diesel (UD Trucks) 33 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#575989
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 4N-****
300.0
သိန္း
300
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575357
Mileage Icon
700000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#572864
Mileage Icon
1000000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
560.0
သိန္း
560
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#572841
Mileage Icon
1000000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
SATI
560.0
သိန္း
560
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
16000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#571608
Mileage Icon
500000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9B-0000
500.0
သိန္း
500
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
16000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#569806
Mileage Icon
700000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
560.0
သိန္း
560
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
16000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#569796
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
560.0
သိန္း
560
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#568789
Mileage Icon
400000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
395.0
သိန္း
395
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#569015
Mileage Icon
900000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
630.0
သိန္း
630
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#567279
Mileage Icon
7000000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
630.0
သိန္း
630
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး