2c3e5c89296067aaad626be63b227d1be75a0c81

Nissan Diesel (UD Trucks)

Nissan Diesel (UD Trucks) 29 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

7

Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548324
Mileage Icon
1200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
570.0
သိန္း
570
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547496
Mileage Icon
580000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
12503cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Shan State
Lot Number:
#546854
Mileage Icon
300000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
SHN 4A-****
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

1

Engine Power Icon
12000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#546434
Mileage Icon
11 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
4B/8781
450.0
သိန္း
450
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

2

Engine Power Icon
12000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#546433
Mileage Icon
11 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9B/2975
420.0
သိန္း
420
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#541552
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 3M-****
620.0
သိန္း
620
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
6500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#539328
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
6400cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#535453
Mileage Icon
33000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
800.0
သိန္း
800
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
7680cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#535433
Mileage Icon
730000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
330.0
သိန္း
330
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#535423
Mileage Icon
780000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
680.0
သိန္း
680
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App