Nissan Diesel (UD Trucks)

Nissan Diesel (UD Trucks) 10 စီး Myanmar တွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။

%
Engine Power Icon 6400 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 300k Km - Above
Licence Icon SATI
450.0
သိန်း
450
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Shwe Lone Kit(Bo Htun)
Shwe Lone Kit(Bo Htun)
Lot Number
#715108

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 13070 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 100 - 105k Km
Licence Icon YGN/8J-4*** (အနီ)
529.0
သိန်း
529
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
U Thamardi (Chaung Wa)
U Thamardi (Chaung Wa)
Lot Number
#715557

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 13070 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 300k Km - Above
Licence Icon BGO/3P-9*** (အနီ)
820.0
သိန်း
820
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Moe Myint Moh Kyaw Autos Co., Ltd.
Moe Myint Moh Kyaw Autos Co., Ltd.
Lot Number
#711306

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 6400 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 100 - 105k Km
Licence Icon SATI
475.0
သိန်း
475
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Golden Chance Services CO.,LTD
Golden Chance Services CO.,LTD
Lot Number
#708191

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 6925 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 100 - 105k Km
Licence Icon YGN/8J-7*** (အနီ)
535.0
သိန်း
535
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
U Thamardi (Chaung Wa)
U Thamardi (Chaung Wa)
Lot Number
#707852

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 16991 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 100 - 105k Km
Licence Icon KYN/8J-6*** (အနီ)
487.0
သိန်း
487
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
U Thamardi (Chaung Wa)
U Thamardi (Chaung Wa)
Lot Number
#707846

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 13074 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 100 - 105k Km
Licence Icon YGN/8J-5*** (အနီ)
499.0
သိန်း
499
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
U Thamardi (Chaung Wa)
U Thamardi (Chaung Wa)
Lot Number
#707845

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 21200 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 100 - 105k Km
Licence Icon YGN/8J-4*** (အနီ)
1040.0
သိန်း
1040
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
U Thamardi (Chaung Wa)
U Thamardi (Chaung Wa)
Lot Number
#707840

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 12503 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 100 - 105k Km
Licence Icon YGN/8J-4*** (အနီ)
1040.0
သိန်း
1040
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
U Thamardi (Chaung Wa)
U Thamardi (Chaung Wa)
Lot Number
#707830

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 6400 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 100 - 105k Km
Licence Icon BGO/SATI (အနက်)
385.0
သိန်း
385
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
U Thamardi (Chaung Wa)
U Thamardi (Chaung Wa)
Lot Number
#707799

With Inspection Report
With Inspection Report by