2c3e5c89296067aaad626be63b227d1be75a0c81

Nissan Diesel (UD Trucks)

Nissan Diesel (UD Trucks) 24 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2N8421
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
595.0
သိန္း
595
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 3M-****
Mileage Icon
500000
Engine Power Icon
13070cc
Transmission Icon
Manual
630.0
သိန္း
630
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2N8424
Mileage Icon
500000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
595.0
သိန္း
595
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY Sati
Mileage Icon
294500
Engine Power Icon
6500cc
Transmission Icon
Manual
285.0
သိန္း
285
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1N2041
Mileage Icon
900000
Engine Power Icon
13000cc
Transmission Icon
Manual
580.0
သိန္း
580
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
250000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
250000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
250000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
250000
Engine Power Icon
13074cc
Transmission Icon
Manual
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App