61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Mitsubishi 555 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548064
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9M/3678 (BGO)
390.0
သိန္း
390
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548585
Mileage Icon
47000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3M/*****(MDY)
355.0
သိန္း
355
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548489
Mileage Icon
62000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1L/****(YGN)
365.0
သိန္း
365
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
12880cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548309
Mileage Icon
700000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
850.0
သိန္း
850
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548307
Mileage Icon
210000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
260.0
သိန္း
260
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548241
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
127.0
သိန္း
127
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548187
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
2M-51** (MANDALAY PERSONAL NAME)
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548182
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
7M - 38** (MANDALAY COMPANY LICENCE)
267.0
သိန္း
267
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548147
Mileage Icon
57000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9I
359.0
သိန္း
359
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548115
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App