61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Mitsubishi 558 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

5

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575832
Mileage Icon
180000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
7545cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575531
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati (BGO)
277.0
သိန္း
277
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575522
Mileage Icon
220000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati (YGN)
247.0
သိန္း
247
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575517
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati (BGO)
218.0
သိန္း
218
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

11

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575253
Mileage Icon
220000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
စတိ
275.0
သိန္း
275
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

1

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575252
Mileage Icon
130000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
စတိ
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

11

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575251
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
စတိ
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575234
Mileage Icon
140000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
5N/****(MDY)
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574936
Mileage Icon
190000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

5

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574935
Mileage Icon
178000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး