61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Mitsubishi 569 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

13

Year Icon
2000
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3D/****(ygn)
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( BGO )
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
68000
Engine Power Icon
1200cc
Transmission Icon
Auto
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7M 38** (MANDALAY COMPANY NUMBER)
Mileage Icon
150000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
275.0
သိန္း
275
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5M/****
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
152.0
သိန္း
152
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (BGO)
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4900cc
Transmission Icon
Manual
265.0
သိန္း
265
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Auto
240.0
သိန္း
240
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App