D493868f71d44eb5a77f7d4076de363898456ab9

Shan State

Mitsubishi RVR 1 စီး Shan State တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

7

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Shan State
Lot Number:
#563482
Mileage Icon
49000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3H/1698
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး