Mitsubishi Fuso Fighter

Mitsubishi Fuso Fighter 13 စီး Myanmar တွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။

%
Engine Power Icon 6000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 190 - 195k Km
Licence Icon BGO/1R-4*** (အနီ)
450.0
သိန်း
450
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#709741

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 8200 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 275 - 280k Km
Licence Icon MDY/2Q-8*** (အနီ)
520.0
သိန်း
520
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#709984

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 8200 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 150 - 155k Km
Licence Icon BGO/6Q-8*** (အနီ)
450.0
သိန်း
450
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#709981

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 6000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 170 - 175k Km
Licence Icon BGO/1R-4*** (အနီ)
380.0
သိန်း
380
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#709980

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 6000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 240 - 245k Km
Licence Icon BGO/1R-4*** (အနီ)
380.0
သိန်း
380
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#709979

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 5200 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 145 - 150k Km
Licence Icon BGO/1R-4*** (အနီ)
380.0
သိန်း
380
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#709746

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 8000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 240 - 245k Km
Licence Icon MDY/6L-1*** (အနီ)
340.0
သိန်း
340
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#709745

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 8200 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 255 - 260k Km
Licence Icon BGO/1R-4*** (အနီ)
450.0
သိန်း
450
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#709743

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 6000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 160 - 165k Km
Licence Icon BGO/1Q-8*** (အနီ)
450.0
သိန်း
450
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#709742

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 4080 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 110 - 115k Km
Licence Icon MDY/1Q-2*** (အနီ)
400.0
သိန်း
400
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#663320

With Inspection Report
With Inspection Report by