Mitsubishi Fuso Fighter

Mitsubishi Fuso Fighter 12 စီး Myanmar တွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။

%
Engine Power Icon 5200 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 240 - 245k Km
Licence Icon BGO/1R-0*** (အနီ)
355.0
သိန်း
355
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#722356

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 8000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 240 - 245k Km
Licence Icon MDY/6L-1*** (အနီ)
335.0
သိန်း
335
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#722355

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 8200 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 275 - 280k Km
Licence Icon MDY/2Q-8*** (အနီ)
495.0
သိန်း
495
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#722377

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 6000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 170 - 175k Km
Licence Icon BGO/1R-4*** (အနီ)
355.0
သိန်း
355
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#722357

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 8200 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 255 - 260k Km
Licence Icon BGO/1R-4*** (အနီ)
400.0
သိန်း
400
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#722354

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 8000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 160 - 165k Km
Licence Icon BGO/1Q-8*** (အနီ)
400.0
သိန်း
400
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#722353

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 4080 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 110 - 115k Km
Licence Icon MDY/1Q-2*** (အနီ)
365.0
သိန်း
365
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#722300

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 6000 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Yangon Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 190 - 195k Km
Licence Icon BGO/1R-4*** (အနီ)
400.0
သိန်း
400
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
TS Global Auto Service Co.,Ltd
TS Global Auto Service Co.,Ltd
Lot Number
#722293

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 7500 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 300k Km - Above
Licence Icon BGO/2Q-6*** (အနီ)
360.0
သိန်း
360
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Swe Htun (La Min Ta Yar Co.Ltd)
Ko Swe Htun (La Min Ta Yar Co.Ltd)
Lot Number
#722005

With Inspection Report
With Inspection Report by
%
Engine Power Icon 4900 CC
FuelIcon Diesel
State Icon Mandalay Division
Transmission Icon Manual
Mileage Icon 200 - 205k Km
Licence Icon MDY/5P-7*** (အနီ)
280.0
သိန်း
280
သိန်း
လိုင်စင်အပြီးအစီး
Verified Seller
Ko Swe Htun (La Min Ta Yar Co.Ltd)
Ko Swe Htun (La Min Ta Yar Co.Ltd)
Lot Number
#717690

With Inspection Report
With Inspection Report by