Bc4bc45cae88b61f32b17f194e3babf5a405d339

Colt

Mitsubishi Colt 37 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

8

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548879
Mileage Icon
260000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7F/****(YGN)
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Nay Pyi Taw
Lot Number:
#548715
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1G @@@@
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548241
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
127.0
သိန္း
127
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#547111
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6I/****(MDY)
113.0
သိန္း
113
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#546425
Mileage Icon
38000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1M-7---
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#545855
Mileage Icon
30000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
ယာယီ
128.0
သိန္း
128
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#545803
Mileage Icon
30000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5L/*****(YGN)
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#545644
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 4E-****
112.0
သိန္း
112
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#544287
Mileage Icon
18000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(MDY)
116.0
သိန္း
116
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#544172
Mileage Icon
66000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App