Bc4bc45cae88b61f32b17f194e3babf5a405d339

Colt

Mitsubishi Colt 41 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

14

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
160000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

2

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
66000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5L/*****(YGN)
Mileage Icon
30000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2011
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
92000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (BGO)
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2007
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
YGN 9E-5946
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1N/****(BGO)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
118.0
သိန္း
118
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
4I/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
120.0
သိန္း
120
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 1F-****
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
106.0
သိန္း
106
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App