61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Mazda 414 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

7

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575782
Mileage Icon
35000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6E / ****
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#565839
Mileage Icon
25500 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
3J-8835
198.0
သိန္း
198
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

5

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575327
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6K/28--(MDY)
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576549
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1G/****(YGN)
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576518
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati / (MDY)
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576482
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1K-4857
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576468
Mileage Icon
130000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
7J - 79** (MANDALAY PERSONAL NAME)
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
2200cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576455
Mileage Icon
110000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4K/(YGN)
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576340
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 5L-****
79.0
သိန္း
79
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576300
Mileage Icon
110000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati (BGO)
147.0
သိန္း
147
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး