61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Mazda 396 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547953
Mileage Icon
40000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
yaryi(sati)MDY
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547722
Mileage Icon
65086 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

0

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548579
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4N/8646 BGO
152.0
သိန္း
152
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548557
Mileage Icon
41000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
147.0
သိန္း
147
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548525
Mileage Icon
12000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
110.0
သိန္း
110
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548507
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5N/****(MDY)
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548431
Mileage Icon
20000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 2L-****
278.0
သိန္း
278
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548430
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati
128.0
သိန္း
128
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548424
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2j-&&&&
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548227
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 1M-****
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App