61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Mazda 440 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
69000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
New
Mileage Icon
54000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
136.0
သိန္း
136
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati(regional)
Mileage Icon
88000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

5

Year Icon
2005
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5J/****(YGN)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
BGO စတီ
Mileage Icon
110000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

13

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
54000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1N/5526
Mileage Icon
63000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Manual
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5E/YGN..TAXI
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7G/****(YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
114.0
သိန္း
114
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
YGN 2H-****
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App