A2c40b94ff5ccb179cdc0ea3e83b92f1015f112d

Titan

Mazda Titan 73 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

8

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#576134
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#575468
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 1P-****
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

9

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574920
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
စတိ
138.0
သိန္း
138
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

5

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574817
Mileage Icon
71000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
7M/(MDY)
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

10

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574707
Mileage Icon
156000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
6N/**** (MDY)
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574606
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
1M/****(MDY)
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#574582
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 5N-1650
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573927
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
5L/****(MDY)
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
4200cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573813
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
2A/5105
60.0
သိန္း
60
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

15

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573609
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး