8db8fb22484f6657f7b053fd899b22669f089d57

RX-8

Mazda RX-8 11 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

7

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575782
Mileage Icon
35000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6E / ****
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575394
Mileage Icon
110000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4E/****(YGN)
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#571199
Mileage Icon
116500 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1G
123.0
သိန္း
123
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#568636
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 5E-****
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#565981
Mileage Icon
60600 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7E
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

15

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#563475
Mileage Icon
78000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4F/(YGN)
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#561566
Mileage Icon
50000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 1F-****
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

12

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#559216
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 2E-9886
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#557438
Mileage Icon
10000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4E/6363
138.0
သိန္း
138
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#555722
Mileage Icon
110000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9F/ 7615
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး