8db8fb22484f6657f7b053fd899b22669f089d57

RX-8

Mazda RX-8 18 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

5

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#546796
Mileage Icon
65000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1G/****(YGN)
133.0
သိန္း
133
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#540075
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7F/****(YGN)
100.0
သိန္း
100
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
660cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#538939
Mileage Icon
64000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 6E-****
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

3

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#538887
Mileage Icon
52000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3D/7---
139.0
သိန္း
139
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#538266
Mileage Icon
140000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3E/2169(YGN)
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#538072
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3E/****(YGN)
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#537727
Mileage Icon
31000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9G-....
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#537605
Mileage Icon
6900 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7H/4---
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#537535
Mileage Icon
110000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 1G
129.0
သိန္း
129
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#537059
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7E/****(YGN)
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App