8db8fb22484f6657f7b053fd899b22669f089d57

RX-8

Mazda RX-8 14 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9I/5***
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
153.0
သိန္း
153
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2007
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
9G/****(YGN)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2007
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
4H/****(MDY)
Mileage Icon
48000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2007
State Icon
Mon State
Licence Icon
1F-5452
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
6E/****(YGN)
Mileage Icon
64000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
130.0
သိန္း
130
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1E-4485
Mileage Icon
45000
Engine Power Icon
1308cc
Transmission Icon
Manual
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
64000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
278.0
သိန္း
278
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9F - ****
Mileage Icon
62000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Manual
128.0
သိန္း
128
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3F/4302
Mileage Icon
120000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
115.0
သိန္း
115
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9E/7190
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
118.0
သိန္း
118
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App