61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Lifan 10 စီး Yangon Division တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550185
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
1N/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

11

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550184
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550182
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

11

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550179
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550175
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550173
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550171
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550170
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
7L/****(MDY)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548964
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
221.0
သိန္း
221
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1600cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548960
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
sati
262.0
သိန္း
262
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး