0689bd4012d613b3f9c9262639a0c2c5cd861554

Lifan

Lifan 30 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

9

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550185
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
1N/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

11

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550184
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550182
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

11

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550179
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550175
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550173
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550171
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M/****(BGO)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

10

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#550170
Mileage Icon
1000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
7L/****(MDY)
157.0
သိန္း
157
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#549961
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 4N-6576
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#549958
Mileage Icon
0 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 4N-6581
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး