61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Isuzu 197 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

4

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1N/****(bgo)လိုက္စင္
Mileage Icon
185000
Engine Power Icon
3100cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
1994
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2A/****(YGN)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Manual
125.0
သိန္း
125
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(MDY)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(YGN)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5B/****(YGN)
Mileage Icon
200000
Engine Power Icon
2500cc
Transmission Icon
Auto
132.0
သိန္း
132
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(MDY)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(BGO)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2004
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(YGN)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
5000cc
Transmission Icon
Manual
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App