746d85a419668c0408975aa2d510906f5643f4d6

Elf

Isuzu Elf 229 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

5

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
174000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
156000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
241955 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
1P-9805(MDY, အနီ)
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
204957 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9M-7031(MDY, အနီ)
159.5
သိန္း
159
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 5N-****(MDY, အနီ)
179.5
သိန္း
179
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
209.0
သိန္း
209
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
178000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
175000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
176000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

3

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
189000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး