746d85a419668c0408975aa2d510906f5643f4d6

Elf

Isuzu Elf 152 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

3

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#549101
Mileage Icon
160000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
4N-45--
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

4

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548731
Mileage Icon
210000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
5N/****(MDY)လိုက္စင္
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#549290
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
9I/****(YGN)
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548985
Mileage Icon
180000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Latest Number
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548984
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Latest Number
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548875
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
1M/****(MDY)
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
4770cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#548365
Mileage Icon
190896 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
ဆိပ္ကမ္းကားေရာက္ပါၿပီ
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#547885
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
148.0
သိန္း
148
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
4300cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547762
Mileage Icon
150000 Km
FuelIcon
CNG
Licence Icon
3C/****(YGN)
200.0
သိန္း
200
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547707
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
4N/2610 (MDY)
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App