746d85a419668c0408975aa2d510906f5643f4d6

Elf

Isuzu Elf 154 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

4

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1N/****(bgo)လိုက္စင္
Mileage Icon
185000
Engine Power Icon
3100cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (bgo)လိုက္စင္
Mileage Icon
394000
Engine Power Icon
3100cc
Transmission Icon
Manual
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

5

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1N/****(MDY)လိုက္စင္
Mileage Icon
310000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(MDY)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(YGN)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(MDY)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati(BGO)
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App