746d85a419668c0408975aa2d510906f5643f4d6

Elf

Isuzu Elf 166 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

6

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575836
Mileage Icon
147000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

5

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575835
Mileage Icon
143000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

8

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575238
Mileage Icon
124000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

10

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575236
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
စတိ
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

11

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575235
Mileage Icon
210000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

4

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575028
Mileage Icon
134000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574939
Mileage Icon
187000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
sati
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

1

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575664
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
1P-----
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#575469
Mileage Icon
130000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MDY 9N-****
170.0
သိန္း
170
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Mandalay Division
Lot Number:
#574608
Mileage Icon
200000 Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး