746d85a419668c0408975aa2d510906f5643f4d6

Elf

Isuzu Elf 238 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
185 - 190k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati(MDY, အနီ)
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
145 - 150k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati(MDY, အနက္)
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
180 - 185k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati(MDY, အနီ)
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

6

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
155 - 160k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
-
175.0
သိန္း
175
သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Top spot icon Premium Car

6

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
155 - 160k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
MD-****
160.0
သိန္း
160
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

7

Engine Power Icon
4800cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
110 - 115k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati(BGO, အနီ)
175.0
သိန္း
175
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
280 - 285k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
3P-****(BGO, အနက္)
158.0
သိန္း
158
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
4770cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
177.0
သိန္း
177
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
120 - 125k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
3000cc
Transmission Icon
Manual
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
120 - 125k Km
FuelIcon
Diesel
Licence Icon
Sati
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး