61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

HUMMER 16 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Dealer Car

12

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Latest No.
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

10

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
ယာယီ အမည္ေပါက္ ရန္ကုန္ရသည္
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

12

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Latest No.
Mileage Icon
44000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
pre
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9I****
Mileage Icon
0
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
SATI
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
3700cc
Transmission Icon
Auto
550.0
သိန္း
550
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
SATI
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
6200cc
Transmission Icon
Auto
1220.0
သိန္း
1220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2006
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
စတိ
Mileage Icon
55000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
550.0
သိန္း
550
သိန္း
စလစ္တန္ဖုိးမပါ
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
yaryi
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
3500cc
Transmission Icon
Auto
750.0
သိန္း
750
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App