61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Honda 2045 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

11

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
temp
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
1330cc
Transmission Icon
Auto
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2F/####
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
140.0
သိန္း
140
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
66000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
67000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
173.0
သိန္း
173
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
67000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati ( MDY )
Mileage Icon
67000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
193.0
သိန္း
193
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

14

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
60000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
65000
Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
215.0
သိန္း
215
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App