70f51c50d2ba38c0a3feb574615970d687eaed1a

Honda Stream

Honda Stream 6 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
65 - 70k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1P-****(YGN, အနက္)
298.0
သိန္း
298
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

8

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5D-****(YGN, အနက္)
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5D-****(YGN, အနက္)
139.0
သိန္း
139
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist Premium Dealer Car

13

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
80 - 85k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati(YGN, အနက္)
290.0
သိန္း
290
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

6

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2J-****(YGN, အနက္)
245.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5J-****(YGN, အနက္)
245.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး