9dae86ea0ef8bc4636252f5092d8b32c8d73f022

Mon State

Honda Fit Hybrid 3 စီး Mon State တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

4

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mon State
Lot Number:
#560116
Mileage Icon
110000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1L/9***
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mon State
Lot Number:
#557958
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1M
150.0
သိန္း
150
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1300cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mon State
Lot Number:
#555619
Mileage Icon
60000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7M/49**
155.0
သိန္း
155
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး