597b20f85a5e941b95449824b40af359a7259245

CR-V

Honda CR-V 103 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2001
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7F-****
Mileage Icon
75000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
245.0
သိန္း
245
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

15

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
425.0
သိန္း
425
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Car

9

Year Icon
2003
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2N
Mileage Icon
55000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
330.0
သိန္း
330
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2002
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
3I/YGN
Mileage Icon
90000
Engine Power Icon
2000cc
Transmission Icon
Auto
260.0
သိန္း
260
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2N/6524
Mileage Icon
70000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
455.0
သိန္း
455
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
40000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
498.0
သိန္း
498
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Mandalay Division
Licence Icon
MDY 6K-****
Mileage Icon
61000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
370.0
သိန္း
370
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
450.0
သိန္း
450
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Year Icon
2007
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
450.0
သိန္း
450
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
2N/4446
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
2400cc
Transmission Icon
Auto
650.0
သိန္း
650
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App