338a0c4a32dcd3d462c1e586a05a4bf786203c23

Honda Airwave

Honda Airwave 31 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premiumassist

7

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2J-****(YGN, အနက္)
183.0
သိန္း
183
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

7

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
105 - 110k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5H-****
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

1

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100 - 105k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4I-****(YGN, အနက္)
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

7

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
105 - 110k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1I-****(YGN, အနက္)
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

7

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
95 - 100k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1I-****(YGN, အနက္)
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
105 - 110k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5L-****(YGN, အနက္)
215.0
သိန္း
215
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
65 - 70k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6K-****
235.0
သိန္း
235
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

5

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
90 - 95k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2H-****(YGN, အနက္)
187.0
သိန္း
187
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

8

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
130 - 135k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9I-****(YGN, အနက္)
182.0
သိန္း
182
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premiumassist

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
60 - 65k Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5N-****(YGN, အနက္)
290.0
သိန္း
290
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး