338a0c4a32dcd3d462c1e586a05a4bf786203c23

Airwave

Honda Airwave 25 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

15

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#575566
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6H/(YGN)
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574654
Mileage Icon
86000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9H-8000+
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574642
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2M-0000
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

14

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574361
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6J/(YGN)
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#574166
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3K/****(YGN)
203.0
သိန္း
203
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

11

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573783
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
3H
195.0
သိန္း
195
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573477
Mileage Icon
90000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
4H/****(YGN)
178.0
သိန္း
178
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#573267
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6I/****(YGN)
187.0
သိန္း
187
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mon State
Lot Number:
#573041
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9I/****(YGN)
187.0
သိန္း
187
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#572820
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 5I-****
183.0
သိန္း
183
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး