338a0c4a32dcd3d462c1e586a05a4bf786203c23

Airwave

Honda Airwave 20 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

12

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Mandalay Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
67000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
MDY 2N-****(MDY, အနက္)
230.0
သိန္း
230
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7I-6000+
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7G(YGN, အနက္)
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
120000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
1J-0000
222.0
သိန္း
222
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6M/3100(YGN, အနက္)
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6L(YGN, အနက္)
235.0
သိန္း
235
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6J(YGN, အနက္)
205.0
သိန္း
205
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
7I-1155
196.0
သိန္း
196
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
115000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5J/*****(YGN)
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Steering Icon
ညာေမာင္း
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2M-0000
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး