338a0c4a32dcd3d462c1e586a05a4bf786203c23

Airwave

Honda Airwave 32 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon Premium Car

14

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
280.0
သိန္း
280
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

13

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
Sati (YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
250.0
သိန္း
250
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1L/****(YGN)
Mileage Icon
72000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
208.0
သိန္း
208
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1I-4###
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1I-####
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
180.0
သိန္း
180
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2010
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1L-xxxx
Mileage Icon
72000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
208.0
သိန္း
208
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5I/****(YGN)
Mileage Icon
100000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
178.0
သိန္း
178
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati(YGN)
Mileage Icon
50000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
5H/****(YGN)
Mileage Icon
130000
Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
190.0
သိန္း
190
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (YGN)
Mileage Icon
80000
Engine Power Icon
1800cc
Transmission Icon
Auto
225.0
သိန္း
225
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App