338a0c4a32dcd3d462c1e586a05a4bf786203c23

Airwave

Honda Airwave 24 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

8

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547576
Mileage Icon
110000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
9H/----
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

7

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#547536
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN HH-****
210.0
သိန္း
210
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#545980
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
6J/****(YGN)
187.0
သိန္း
187
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

14

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#545287
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati (YGN)
260.0
သိန္း
260
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon Premium Dealer Car

14

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#545284
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
Sati (နယ္လိုင္စင္)
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

9

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Shan State
Lot Number:
#545140
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
SHN FF-****
135.0
သိန္း
135
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#545090
Mileage Icon
110000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
2J/****(YGN)
179.0
သိန္း
179
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

8

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#544574
Mileage Icon
100000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5I/****(YGN)
193.0
သိန္း
193
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#544222
Mileage Icon
80000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
5I-4421
185.0
သိန္း
185
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Engine Power Icon
1500cc
Transmission Icon
Auto
State Icon
Yangon Division
Lot Number:
#542726
Mileage Icon
70000 Km
FuelIcon
Petrol
Licence Icon
YGN 2J-****
191.0
သိန္း
191
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App